Wicemarszałek Renata Janik Oraz Prezes Paweł Łaski

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności naszych firm

W jaki sposób nowe technologie mogą wzmocnić konkurencyjność świętokrzyskich przedsiębiorstw, pokazuje  firma TOPIMA z podkieleckiego Micigozdu, która dzięki dwóm specjalistycznym usługom doradczym, dofinansowanym z funduszy europejskich ma szansę stać się liderem produkcji konstrukcji metalowych. O efektach wykonanego w firmie przez  Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  audytu mówili podczas zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim konferencji wicemarszałek Renata Janik oraz prezes ŚCITT Paweł Łaski.

Jak przypomina wicemarszałek Renata Janik – Małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa świętokrzyskiego mogły ubiegać się o vouchery na zakup usługi doradczej, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. I jak podkreśla – Cieszę się, że nasze firmy sięgają po  pakiety usług doradczych oraz wybierają Świętokrzyskie Centrum  Innowacji i Transferu Technologii, które jest  w stanie te usługi dla nich rzetelnie zrealizować, a tym samym pobudzić rozwój innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii zrealizowało na rzecz firmy TOPIMA dwie specjalistyczne usługi, w ramach których dokonano analizy potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów, oceny potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz przygotowano propozycje kierunków rozwoju.

Kolejnym etapem usług było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii. Efektem tych działań jest przede wszystkim zautomatyzowany proces cięcia blach. Specjaliści ŚCITT opracowali projekt i na jego podstawie wykonali sterowaną komputerowo wycinarkę plazmową. Firma będzie wykorzystywać wdrożone technologie do wykonywania elementów składowych konstrukcji spawanych. Ważnym etapem usługi było wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji.

Jak informuje prezes Paweł Łaski – Firma pomyślnie przeszła audyt i otrzymała certyfikat spawalniczego systemu jakości ISO, który potwierdza odpowiednio wysoką jakość wdrożonych technologii cięcia i spawania. Dzięki tym działaniom firma może śmiało konkurować na rynku krajowym – zapewnia Paweł Łaski.

Galeria zdjęć