Bez Nazwy 10

Podsumowano projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Udzielenie wielowymiarowego wsparcia społecznego, integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz adaptacja do warunków społeczno-kulturowych uchodźców z Ukrainy w województwie świętokrzyskim – takie cele wyznaczono projektowi „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który dziś podsumowano w Filharmonii Świętokrzyskiej. W wydarzeniu wzięła udział wicemarszałek Renata Janik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Elżbieta Korus, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, partnerzy oraz uczestnicy projektu. 

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był w związku z napływem uchodźców z terenu objętej wojną Ukrainy.

– Dziś kończymy realizację projektu ” Świętokrzyskie dla Ukrainy”, a przy okazji chcemy rozdać bardzo ważny dokument dla naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, którzy zdali egzamin państwowy z języka polskiego. Znajomość języka jest im niezbędna do tego, aby znaleźć pracę zgodnie ze swoim wykształceniem – mówiła wicemarszałek Renata Janik. – Poprzez realizację projektu wsparliśmy uchodźców oraz samorządy powiatowe, które do tej pory pomagają naszym sąsiadom z Ukrainy – dodała.

 

Liczba osób objętych wsparciem

W ciągu 16 miesięcy realizacji, projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy” objął wsparciem ponad 2 100 osób, w zdecydowanej większości kobiet, dzieci oraz seniorów, dzięki środkom w wysokości niemal 23 mln złotych przekazanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas realizacji projektu duży nacisk kładziony był na naukę języka polskiego. Do nauki języka polskiego w różnych formach i na różnych poziomach przystąpiło ponad 1 400 uchodźców. Lider Projektu dla osób, u których poziom znajomości języka polskiego był najwyższy, zorganizował kurs języka polskiego z możliwością przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikatowego. W 11 grupach kursu realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wzięło udział łącznie 169 osób na poziomach A2 oraz B1. Do egzaminu certyfikatowego wytypowano 41 osób, wszystkie osoby przystępujące do egzaminu otrzymały certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego.

Ponadto w ramach projektu m.in. przetłumaczono bezpłatnie 3 500 stron dokumentów niezbędnych do funkcjonowania w naszym kraju. Udzielono uchodźcom około 3 000 godzin porad psychologicznych, a także 1500 konsultacji prawnych. W ramach działań ułatwiających dostęp do rynku pracy organizowano kursy zawodowe, z których skorzystało niemal 600 osób, WUP zorganizował targi pracy w Kielcach, Starachowicach oraz Skarżysku-Kamiennej. Cennym wsparciem w zakresie zwiększenia szans na zatrudnienie były 6-miesięczne staże pracownicze, z których skorzystało 14 uczestników projektu.

Lider i partnerzy projektu

Projekt realizowany był przez Lidera projektu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Partnerów projektu – pięć samorządów powiatowych, które przystąpiły do projektu: powiaty kielecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski oraz miasto Kielce, a także Wojewódzki Urząd Pracy.
Zadaniem Lidera Projektu była m.in. koordynacja i realizacja działań mających na celu integrację społeczno-kulturalną uchodźców na szczeblu regionalnym, organizacja certyfikowanych kursów języka polskiego dla wybranej grupy beneficjentów, organizacja poradnictwa prawnego, zarządzanie realizacją projektu.

Zadania realizowane przez partnerów koncentrowały się na bezpośrednim wsparciu uchodźców – zostały utworzone Centra Pomocy Uchodźcom, w których odbywał się nabór uczestników, a przede wszystkim udzielana była pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Zadaniem WUP było wsparcie uchodźców w zakresie pośrednictwa pracy poprzez organizowanie targów pracy dla beneficjentów projektu.

 

więcej zdjęć na naszym profilu na facebooku