logo

Podsumują Świętokrzyską Akademię Młodych Informatyków

Finał drugiej edycji konkursu „Z Panem Scratchem za pan brat”, a następnie podsumowanie Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków odbędzie się 12 czerwca w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej. Przedsięwzięcie realizuje Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Projekt objął patronatem marszałek województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem Projektu Świętokrzyskiej Akademii Młodych Informatyków jest upowszechnienie nauki programowania w szkołach województwa świętokrzyskiego. Ze względu na wdrażane zmiany w nauczaniu informatyki adresatami są nauczyciele, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i aktywnie uczestniczyć w procesie upowszechniania nauki programowania. Kolejnym adresatem Projektu są szkoły, które włączając się w jego realizację, mogą aktywnie uczestniczyć w procesie popularyzacji informatyki i programowania poprzez prezentację własnej aktywności w tym obszarze.

Tegoroczna edycja jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu, rozszerzoną o kolejne działania związane z nauką programowania oraz wykorzystaniem technologii informacyjnej w procesie dydaktycznym. W przedsięwzięciu uczestniczyło 55 szkół. W bieżącym roku szkolnym w ramach Projektu zrealizowano m.in.: szkolenia dla prawie 170 nauczycieli związane z nauką programowania w języku Scratch, C++ i Python. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, jako Microsoft in Education Global Training Partner, zaprosiło 30 szkół do udziału w pilotażu, mającym na celu pomoc szkołom we wdrożeniu usługi Microsoft Office 365 Education. Nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu uzyskali tytuł Microsoft Innovative Educator, natomiast szkoły otrzymały tytuł Szkoły w Chmurze Microsoft.
Przeprowadzono także konkurs „Z Panem Scratchem za pan brat” dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I-III, którzy wykonywali w programie Scratch prezentację multimedialną na temat „Polska – moja ojczyzna” oraz uczniów klas IV-VII którzy wykonywali w programie Scratch pracę będącą grą edukacyjną na temat „100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. W konkursie udział wzięło 309 uczniów (58 z klas I-III oraz 251 z klas IV-VII).
Do finału zakwalifikowanych zostało po 10 uczniów z każdej kategorii. Rywalizacja rozpocznie się 12 czerwca o godzinie 9.30 w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej. Około godziny 13.30 zwycięzcy uhonorowani zostaną nagrodami ufundowanymi zostały przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Dodatkowo upominki dla finalistów przygotowały również  firmy Microsoft oraz MAC Edukacja. Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty dla uczniów – Academia Minecraft, które  poprowadzą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Kolejnym punktem jutrzejszego spotkania będzie zaplanowane na godzinę 13, podsumowanie Projektu Świętokrzyska Akademia Młodych Informatyków. Przedsięwzięcie przybliży Anna Trawka ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. O szkole w chmurze Microsoft w oczach dyrektora szkoły opowie Mariola Kosztołowicz, wicedyrektor Zespołu Szkół w Morawicy, natomiast temat oczami nauczyciela przybliży Robert Domański, nauczyciel informatyki w Zespole Szkół w Nowej Słupi. Całość zwieńczy wręczenie szkołom certyfikatów „Szkoła w Chmurze Microsoft”.

 

Lokalizacja