Wspólne Zdjęcie

Podziękowania za długoletnią współpracę

Teresa Teper, długoletni dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z dniem 1 września br. przechodzi na emeryturę. W dniu 30 sierpnia br. pracownicy Zespołu Szkół i przedstawiciele Samorządu Województwa Świętokrzyskiego mieli okazję podziękować Teresie Teper za kilkadziesiąt lat dobrej współpracy. W tym dniu odejście na emeryturę świętowała również Justyna Młynarczyk, pomoc nauczyciela Zespołu Szkół. W spotkaniu, w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, wziął udział Tomasz Jamka – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wraz z pracownikami Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Renatą Bilską, zastępcą dyrektora, Renatą Świercz i Agnieszką Klimczewską.


Był to wzruszający czas wspomnień… Teresa Teper całe życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski, uzależnionymi oraz niedostosowanymi społecznie. Przepracowała 40 lat, w tym 22 lata na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze. Jej duża wiedza specjalistyczna, kompetencje w połączeniu z gotowością współpracy zarówno z podległymi jej pracownikami, jak i z przełożonymi, pozwoliły doskonale wypełniać powierzone obowiązki.

Na szczególne wyrazy uznania zasługują jej charyzma, odwaga i pracowitość, wrażliwość na drugiego człowieka, empatia i optymizm, którymi zarażała wszystkich wokół.
Ktoś mądry powiedział, że „najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”. Sentencję, w tym szczególnym momencie życia, dedykujemy Pani Teresie Teper.
Składamy serdeczne podziękowania za efektywną i owocną współpracę, za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych oraz życzymy wielu sił, zdrowia, radości i optymizmu na co dzień a także realizacji niespełnionych dotychczas marzeń i planów.

Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze od 1 września br. obejmie Iwona Swat, wieloletni pracownik tej szkoły, której życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

Galeria zdjęć