O Postępach Pracy Projektu Dotyczącego Wymiany źródła Ciepła Dla Szpitali (9)

O etapie realizacji inwestycji dotyczącej wymiany źródła ciepła dla szpitali

Wymiana źródła ciepła dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – zbliża się termin zakończenia prac tej inwestycji i w zawiązku z tym podczas dzisiejszego spotkania omówiono postępy w realizacji. W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Marek Bogusławski, przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Bogumiła Niziołek, wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór, profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, zastępca dyrektora do spraw eksploatacyjno-ekonomicznych WSzZ w Kielcach Andrzej Domański oraz wykonawcy. 

 – Dziś będziemy omawiać stan realizacji inwestycji dotyczącej naszych dwóch, głównych szpitali. Projekt w głównym obszarze działania związany jest z budową nowych źródeł ciepła (kotłowni wodnych gazowych) dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – mówił wicemarszałek Marek Bogusławski.

– Ten projekt wymiany kotłowni był indywidualnie negocjowany z Komisją Europejską. Wykracza ona poza tradycyjne projekty termomodernizacyjne, stąd też Komisja Europejska regularnie sprawdza na jakim etapie realizacji jest projekt. Musi być on zakończony do 31 grudnia 2023 roku – dodał dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną działania prowadzące do ograniczenia emisji CO2, w tym inwestycja w wymianę źródła ciepła. Obecnie ŚCO i WSzZ wykorzystują energię cieplną powstałą ze spalania węgla kamiennego. Rozwiązanie to jest zaliczane do najbardziej niekorzystnych dla środowiska naturalnego ze względu na emisję CO2 oraz pyłów. W wyniku realizacji projektu ciepło zostanie zapewnione z sieci ciepłowniczej. Przyjęte rozwiązania technologiczne pozwolą nie tylko na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, ale również przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz – co najważniejsze ze względu na zmiany klimatyczne – pozwolą na redukcję zużycia paliw kopanych (węgla), co będzie miało pozytywne oddziaływanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Prace obejmują m.in. budowę przyłączy energetycznych, budowę i modernizację wymiennikowni, budowę i modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę kotłów warzelnych oraz modyfikację sposobu zasilania w parę urządzeń, dla których takie zasilanie jest konieczne wraz z przebudową istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Wnioskodawcą (liderem projektu) jest Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach, partnerem projektu jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Projekt realizowany jest z działania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”. Jego koszt całkowity to 33 175 493,70 PLN, a dofinansowanie – 18 520 000,00 PLN.

Główne wskaźniki projektu:

  • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 44 696,07 GJ/rok;
  • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 44 696,07 GJ/rok;
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 4 348,69 tony równoważnika CO2/rok;
  • Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 2 szt.

Galeria zdjęć