Uroczyste Wręczenie Stypendiów Polakom I Osobom Polskiego Pochodzenia Ze Wschodu Studiujący Na świętokrzyskich Uczelniach (2)

Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu studiujący na świętokrzyskich uczelniach odebrali stypendia

22 studentów świętokrzyskich uczelni pochodzących z Ukrainy i Białorusi otrzymało stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na rok akademicki 2022/2023. Dzisiaj w urzędzie marszałkowskim nominacje przedstawicielom kieleckich uczelni – Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego wręczyli marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Tomasz Jamka. W wydarzeniu udział wzięli także: senator Krzysztof Słoń i dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Piotr Kisiel.

20 października br. upłynął termin składania wniosków o przyznanie stypendium Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla studiujących na świętokrzyskich uczelniach Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. Powołana do weryfikacji złożonych wniosków komisja zarekomendowała Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do stypendium 22 kandydatów, w tym 12 studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 9 studentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz 1 studenta Wyższej Szkoły Humanistyczno – Przyrodniczej w Sandomierzu.

– Samorząd Województwa Świętokrzyskiego już od 2015 roku realizuje program stypendialny, dzięki któremu pomoc materialną w formie stypendiów mogą otrzymać Polacy oraz osoby polskiego pochodzenia ze Wschodu. Cieszę się, że do grona dotychczasowych 309 stypendystów dołączy kolejna grupa. Kwota jaką przeznaczyliśmy do tej pory na pomoc studentom to 698 500 zł – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Promesy stypendialne w kwocie 300 zł miesięcznie przyznawane na okres jednego semestru lub jednego roku (w zależności od czasu trwania studiów) odebrali dzisiaj:

  1. Karolina Groma, pochodzi z Ukrainy, jest studentką III roku na kierunku Psychologia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Iryna Huk, pochodzi z Ukrainy, jest studentką II roku na kierunku Kosmetologia na Wydziale Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  3. Iryna Porada, pochodzi z Ukrainy, jest studentką I roku na kierunku Sztuki Plastyczne na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  4. Sofiia Fedoroshchak, pochodzi z Ukrainy, jest studentką III roku na kierunku Wzornictwo Przemysłowe na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  5. Rostyslav Konovalyk, pochodzi z Ukrainy, jest studentem II roku uzupełniających studiów magisterskich, na kierunku Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
  6. Roman Shvab, pochodzi z Ukrainy, jest studentem I roku na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

– Przekazując Wam stypendia, liczymy, że pomożemy Wam w tym, abyście tu mogli mieszkać, studiować i może zostać u nas na dłużej. Cieszymy się, że do nas przyjeżdżacie i wybieracie nasze uczelnie. Serdecznie Wam gratuluję – podkreślił Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa.

Program stypendialny pod nazwą „Zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu” adresowany jest do młodych Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu, w tym repatriantów z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu. Stypendia przeznaczone są dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych I, II lub III stopnia realizowanych na świętokrzyskich publicznych i niepublicznych uczelniach wyższych.

Stypendia finansowane są z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. O wysokości stypendiów decyduje corocznie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, biorąc pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego oraz liczbę kandydatów do stypendium rekomendowanych przez komisję stypendialną.

W latach 2015-2021 stypendia otrzymało 309 studentów, którzy studiowali na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Studenci pochodzili z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu.

 

 

 

Galeria zdjęć