Policealna Szkoła Medyczna zaprasza!

Policealna Szkoła Medyczna zaprasza!

W roku szkolnym 2013/2014 Policealna Szkoła Medyczna im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy zaprasza na następujące kierunki kształcenia: technik elektroradiolog, opiekun medyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta,technik usług kosmetycznych. Szkoła zapewnia bezpłatną praktyczną naukę zawodu w renomowanych placówkach medycznych. Dysponuje także internatem. Rozmowy kwalifikacyjne na wszystkie kierunki odbędą się 27 sierpnia 2013 r. o godz 9.00.

Wątpliwości i obawy osób rozważających podjęcie nauki w szkole policealnej lub nie mających pomysłu na dalszy rozwój zawodowy próbuje rozwiać Renata Antos, dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.
– Nie mam pieniędzy, a wykształcenie kosztuje…
 – Nasza szkoła jest placówką prowadzoną przez samorząd województwa, w której kształcenie jest bezpłatne.
–  Nie poszło mi na maturze to pewnie się nie nadaję…
 – Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest ukończenie szkoły średniej, niekoniecznie w bieżącym roku.
– Nie poradzę sobie z nauką…
 – Wszystko zależy od chęci, a my ze swojej strony dajemy Ci możliwość dodatkowych konsultacji u każdego nauczyciela pracującego w szkole, uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych w ramach realizowanego projektu.
– Po skończeniu szkoły zamierzam wyjechać za granicę…
– Dyplom ukończenia naszej szkoły upoważnia do pracy w ramach Unii Europejskiej, a osoby z zawodami medycznymi są aktualnie poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci szkoły otrzymują  od OKE suplement do dyplomu w języku angielskim. Nie musisz się martwić o brak znajomości języka obcego, prowadzimy bowiem naukę języka angielskiego w szkole, ponadto jeśli jesteś uczniem na kierunku technik masażysta lub technik usług kosmetycznych możesz skorzystać ze stażu w ramach programu Leonardo da Vinci (staże odbywają się w Wielkiej Brytanii).
– Chciałbym skorzystać z oferty szkoły, ale mieszkam za daleko żeby dojeżdżać…
– Nie musisz się o to martwić – szkoła znajduje się przy trasie Kielce- Busko-Zdrój i nie ma problemu z dojazdem, ale w przypadku oddalonego miejsca zamieszkania proponujemy miejsce w internacie.
– Chciałbym wybrać naukę na kierunku technik farmaceutyczny, a nie byłem „orłem” z chemii i matematyki, czy mimo to mam szansę stać się słuchaczem tego kierunku?
– Nie jest to powód do zmartwienia, w szkole organizowane są dodatkowe zajęcia wyrównujące z matematyki i chemii w ramach projektu  „Potencjał-zawód- praca”.
– Czy podczas nauki w szkole będę miał możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w zawodzie?
– Szkoła ma podpisane umowy na praktyczną naukę zawodu ze szpitalami i innymi placówkami medycznymi. Teoretyczną wiedzę zdobywacie w szkole, a praktyczne umiejętności możecie uzyskać podczas praktyk w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii, Powiatowym Centrum Usług Medycznych i w wielu innych.
– Jeśli mimo wszystko nie poradzę sobie z nauką…..
– Nie należy się obawiać takiej sytuacji, my jako szkoła nie zawieramy umowy o naukę, nie wyciągamy konsekwencji w razie rezygnacji z przyczyn losowych, braku możliwości pogodzenia nauki z pracą zawodową. W każdej chwili można odejść bez konsekwencji finansowych.

Zapraszamy do podjęcia nauki w Policealnej Szkole  Medycznej w Morawicy.
Przy zapisie potrzebne będą: 3 zdjęcia, świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki, uzupełniony kwestionariusz (dostępny w szkole i na stronie internetowej).

Policealna Szkoła Medyczna
Morawica, ul. Kielecka 7
tel.41/311-46-80
www.szkolamedyczna.com/web