Uczestnicy Z Województwa świętokrzyskie Podczas Polish Run

Polish Run promuje Polskę Wschodnią

Promocja Polski Wschodniej i innych wspaniałych części naszego kraju, aktywizacja osób aktywnych, ceniących sport i zdrowy styl życia to główne cele znanej już wielu z nas polskiej imprezy biegowej, organizowanej przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Już po raz drugi w wydarzeniu wzięła udział  reprezentacja samorządowców z województwa świętokrzyskiego, która w dniu 2 września na dystansie 10 kilometrów rywalizowała z biegaczami z całego świata.

Polish Run 2023 odbył się już po raz siódmy, a tegoroczna rywalizacja biegowa przeniosła się bliżej natury, w otaczające Brukselę lasy, oferując wspaniałe trasy biegowe, pozwalając uczestnikom na odkrycie otuliny stolicy Europy przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody i podnoszeniu świadomości na temat wpływu, jaki każdy biegacz wywiera na środowisko.

ZWYCIĘZCY POLISH RUN 2023

Wydarzenie to było także okazją do świętowania 20. rocznicy obecności przedstawicielstwa województwa świętokrzyskiego w Brukseli. Jesienią 2003 roku na mocy decyzji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarejestrowano Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli jako stałe przedstawicielstwo regionu przy instytucjach Unii Europejskiej.

Przedstawicielstwo to, obecnie działa w formule Domu Polski Wschodniej w Brukseli. By podkreślić ten fakt oraz zaakcentować europejskie korzenie Polski i regionu świętokrzyskiego sekretarz województwa świętokrzyskiego razem z pracownikami urzędu posadzili potomka Dębu Bartka w Brukseli oraz w Comblain-la-Tour, siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii jako wyraz szacunku i uznania za trud Polonii belgijskiej w krzewienie polskości w tym kraju.