Polskie Marki Turystyczne

Polska Marka Turystyczna – postaw na jakość i atrakcyjność

Zarejestrowane organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje oraz stowarzyszenia, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki, mogą przystąpić do projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program ma na celu stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów i szlaków turystycznych, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane. Zgłoszenia on-line można przesyłać do 28 lutego.

Zakwalifikowani do projektu uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: Polska Marka Turystyki (uczestnik spełniający wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną) oraz Polska Marka Turystyki – kandydat (uczestnik, który potrzebuje wsparcia doradczo-eksperckiego w spełnieniu ww. wytycznych).
Zarządcy tych terytorialnych marek turystycznych otrzymają pomoc o charakterze doradczo-eksperckim, będą uczestniczyć w szkoleniach, badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych. W ramach zadania otrzymają również wsparcie przy organizacji audytów, czy wizyt studyjnych.

Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, znak Polska Marka Turystyki ma stać się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność. Podmioty, które otrzymają ten tytuł, mogą liczyć na prowadzenie działań promocyjnych przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej, polegających m.in. na: obniżeniu kosztu udziału w branżowych targach w kraju i zagranicą, wystawach i wydarzeniach promocyjnych, produkcji wysokiej jakości materiałów promocyjnych, organizacji podróży studyjnych dla potencjalnych kontrahentów, przedstawicieli mediów czy przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje o programie i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl. Rejestracja prowadzona będzie w trybie on-line do 28 lutego br.