Notatki

Seminarium o zmianach w szkolnictwie zawodowym

Zmiany w edukacji zawodowej związane z nowelizacją ustawy o szkolnictwie tego typu będą tematem seminarium przygotowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Spotkanie adresowane do dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół kształcących w zawodach odbędzie się w poniedziałek, 4 lutego, w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Świętokrzyscy nauczyciele dowiedzą się o nowych regulacjach prawnych, dotyczących kształcenia zawodowego, nowej strukturze zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Poznają też prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Eksperci przedstawią również zmienione zasady pracy egzaminatora oraz opowiedzą o ujednoliceniu pensum nauczyciela. W kolejnych punktach zaprezentowana zostanie m.in. kwestia wpływu egzaminu zawodowego na promocję do klasy następnej i ukończenie szkoły. Spotkanie zakończy warsztat z doradcą metodycznym.

Początek 4 lutego o godzinie 14.