Plakat

POLSKI MĘŻCZYZNA 1910–2010

Wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Kielcach

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, 23 V–15 X 2023

POLSKI MĘŻCZYZNA 1910–2010

Wystawa poświęcona jest postaci męskiej jako motywowi głównemu przedstawieniaw malarstwie i rzeźbie, w średnim i dużym formacie, w oryginalnych ujęciach polskich artystów i ich mniej lub bardziej znanych, a nawet całkowicie anonimowych modeli. Akcent ekspozycji położony został na jakościach malarskich i rzeźbiarskich – przykłady rzeźby są tu szczególnie cenne, ponieważ prezentowana jest ona w Muzeum Narodowym w Kielcach niezmiernie rzadko. Podstawą selekcji prac (ponad stu twórców, w tym siedemnastu kobiet) były bardzo obszerne ikonograficznie kolekcje największych polskich muzeów (łącznie czternastu), w rezultacie czego zostały zaprezentowane wartościowe obiekty rzadziej do tej pory pokazywane czy publikowane, a takich w krajowych instytucjach – w tym w kieleckim Muzeum –– jest bardzo dużo. W okresie 1910–2010 sztuka nowoczesna w pełni zaistniała, rozwinęła i ugruntowała się w kulturalnej codzienności i tę jej ewolucję w obrazowaniu typowego dla danego okresu lub kierunku mężczyzny ma pokazać wystawa, czyli zarówno śmiałą obrazowo czy kolorystycznie figurację, jak i XX-wieczny realizm, w tym polski realizm socjalistyczny (socrealizm). Wśród przedstawień znajdują się portrety znanych postaci m.in. aktora Aleksandra Bardiniego, kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego, tyczkarza Władysława Kozakiewicza, aktora kultowego serialu telewizyjnego Wojna domowa  Kazimierza Rudzkiego, twórcy polskiego czekoladowego ptasiego mleczka Jana Wedla czy pisarza Emila Zegadłowicza. Dużą wartością jest włączenie zbiorów kieleckich w kontekst ogólnopolski – 11 prac z Działu Sztuki Współczesnej Muzeum i 123 prace z innych 13 instytucji – Muzeów Narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Wystawie towarzyszy polsko-angielski katalog Polski mężczyzna / Polish Man 1910–2010.