Pomoc finansowa dla świętokrzyskich firm

Pomoc finansowa dla świętokrzyskich firm

Ruszyła kolejna transza środków z funduszy europejskich, przeznaczonych na pożyczki dla firm. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a nawet podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą mogą liczyć na niskie oprocentowanie i nawet 1 mln zł środków na cele inwestycyjne. Pożyczek udziela Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. w Kielcach, którego w 100% właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Fundusz przyciąga przedsiębiorców szukających atrakcyjnych źródeł finansowania biznesu, choćby ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych bankach procedury.
Z pomocy finansowej mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, których firmy już działają na rynku, jak i ci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie. Warunkiem uzyskania pożyczki jest koncentrowanie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego. Osoby, starające się o uzyskanie pożyczki, nie muszą okazać się wkładem własnym, a okres spłaty należności to nawet 5 lat z 6-miesięcznym okresem karencji. Fundusz umożliwia także elastyczny dobór zabezpieczenia pożyczki, uzależniony od sytuacji finansowej firmy.
Oferta Funduszu Pożyczkowego kierowana jest też do firm borykających się z trudnościami w zdobyciu finansowania komercyjnego np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Klient Funduszu może liczyć na pełne wsparcie merytoryczne doświadczonych specjalistów, fachową pomoc przy wszelkich formalnościach i indywidualną analizę transakcji z uwzględnieniem specyfiki branży.
Ponieważ ruszyła nowa transza środków unijnych z RPO, przedsiębiorstwa z sektora MŚP mają możliwość skorzystania z pożyczki na cele inwestycyjne, która na warunkach de minimis ma niskie oprocentowanie (obecnie od 1,87%), oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej, stałe w całym okresie finansowania. Uzyskują w ten sposób środki na zakup m.in. maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia, w tym również na zakup praw majątkowych, licencji i oprogramowania komputerowego czy rozwój nowych technologii stosowanych w firmie. Otrzymane pieniądze mogą również przeznaczyć na zakup nieruchomości zabudowanej. Wspierane są także zakupy technologii informacyjno-komunikacyjnych zastosowanych w procesach biznesowych. Przyznanie pożyczki zależy od posiadania zdolności finansowej i adekwatnego do sytuacji finansowo-ekonomicznej prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Proces decyzyjny jest szybki uproszczony, a każdy wniosek analizowany indywidualnie.
Przedsiębiorcy chętnie korzystają również z pożyczki na cele obrotowe, umożliwiającej sfinansowanie zakupu zapasów, rozliczenia międzyokresowe, a także płatności z tytułu rozliczeń z kontrahentami oraz zapłatę terminowych zobowiązań publicznoprawnych w przypadku finansowania przez Fundusz przedsięwzięcia inwestycyjnego. Przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne preferencyjne warunki, w tym brak prowizji za udzielenie pożyczki i prowizji wcześniejszą spłatę, 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału oraz okres finansowania do 36 miesięcy.
Przedsiębiorcy zainteresowani pożyczką otrzymają szczegółową ofertę i więcej informacji w siedzibie Funduszu przy al. IX Wieków Kielc 4 (budynek AQUA, II piętro), tel. 41 36 00 280 i na stronie www.fpws.eu.