Wicemarszałek Marek Bogusławski uczestniczy w konferencji medycznej

Pomoc województwa dla świętokrzyskich lecznic na walkę z pandemią koronawirusa

– Ponad 100 milionów złotych trafiło do świętokrzyskich lecznic i szpitali na walkę z pandemią COVID-19 – podkreślił wicemarszałek województwa Marek Bogusławski podczas, odbywającej się w Kielcach, ogólnopolskiej konferencji medycznej.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi na temat pomocy udzielonej placówkom zdrowia przez województwo świętokrzyskie na walkę z pandemią koronawirusa. Środki te pochodziły z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, budżetu województwa oraz budżetu państwa.

– Dzięki wsparciu finansowemu placówki medyczne i szpitale zostały zaopatrzone w środki ochrony osobistej, a także specjalistyczny sprzęt medyczny do leczenia i ratowania ludzkiego życia, w tym respiratory, tomografy oraz, służące do szybkiej diagnostyki covidowego zapalenia płuc – ultrasonografy – zaznaczył wicemarszałek Marek Bogusławski.

Eksperci z całej Polski dyskutowali także, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację szpitali oraz sytuację w onkologii, w tym pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej.

W konferencji uczestniczyła Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Galeria zdjęć