Apel O Krew

17 maja Światowym Dniem Nadciśnienia Tętniczego

W tym roku, 17 maja już po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze, zaplanował akcje w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Działania te są skierowane do mieszkańców naszego województwa.

To międzynarodowe święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Światowej Ligi Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension). Jego coroczne obchody w dniu 17 maja mają na celu podnoszenie wiedzy zarówno wśród personelu medycznego jak i społeczeństwa na temat objawów, metod leczenia oraz profilaktyki nadciśnienia tętniczego i jego następstw.

Pomimo coraz lepszej znajomości czynników etiologicznych, oraz możliwości terapeutycznych choroby, nadciśnienie tętnicze stanowi nadal ważny problem kliniczny i społeczny. Bagatelizowanie go grozi ciężkimi powikłaniami, a nawet śmiercią.

Więcej informacji na ten temat: