grafika wsparcie zadań termomodernizacyjnych

Ponad 14 mln zł ze środków unijnych na ocieplenie budynków i wymianę pieców na energooszczędne

Gminy: Oksa, Kazimierza Wielka, Lipnik, Sandomierz, Baćkowice, Busko-Zdrój, a także wspólnota mieszkaniowa z Cudzynowic i Stowarzyszenie “Nadzieja Rodzinie” skorzystają ze wsparcia finansowego na prace termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej. Zaplanowano wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian i dachów, montaż nowoczesnych pieców grzewczych i fotowoltaiki w szkołach, urzędach, remizach strażackich, świetlicach, przedszkolu i ośrodku rehabilitacyjnym. Pieniądze na te zadania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Samorząd Lipnika planuje przeprowadzić termomodernizację w budynku urzędu gminy. Zakres prac obejmie m.in: ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku, ocieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, modernizację oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych. Wśród efektów projektu można wyliczyć m.in. oszczędność energii elektrycznej i cieplnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Na zadanie, którego wartość określana jest na kwotę 1 320 tys. zł, gmina otrzymała 819 tysięcy zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i 96 tysięcy zł z budżetu państwa.

W Sandomierzu ociepleniu i remontowi poddane będą budynki Szkoły Podstawowej nr 4. Zakres prac obejmuje m.in.: modernizację instalacji co., docieplenie ścian, modernizację wentylacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż paneli fotowoltaicznych. Całkowita wartość projektu to 6 mln 461 tys. zł, miasto otrzymało pomoc finansową z RPO WŚ w wysokości 5 mln 483 tys. zł i 645 tys. zł z budżetu państwa.

Baćkowicki samorząd również otrzymał wsparcie na prace termomodernizacyjne. Będą one prowadzone w dwóch budynkach użyteczności publicznej: budynku, w którym mieści się m.in. ośrodek pomocy społecznej i remiza strażacka oraz w remizie OSP w Piórkowie. Projekt zakłada m.in. docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację oświetlenia na energooszczędne, montaż OZE. Na zadanie o wartości 1 mln 379 tys. zł Baćkowice otrzymały 540 tys. zł ze środków unijnych i 63 tys. zł z budżetu państwa.

Do zadań termomodernizacyjnych przystąpi też gmina Oksa. Zaplanowano remont 4 budynków o łącznej powierzchni 994,25 m kw.: Domu Ludowego w Węgleszynie, OSP w Lipnie, OSP w Rembiechowej, Świetlicy w Zakrzowie. Prace będą polegały m.in. na: modernizacji instalacji c.o. wraz z wymianą źródła zasilania, wymianie istniejących opraw na oprawy w systemie LED, montażu instalacji PV (OZE), dociepleniu ścian piwnic, stropodachu, ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Remonty mają kosztować 1 mln 943 tys. zł. Gmina pozyskała na ten cel 1 mln 302 tys. zł wsparcia z UE oraz 153 tys. zł z budżetu państwa.

W gminie Kazimierza Wielka zaplanowano termomodernizację 4 budynków: Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Samorządowego „Parkowe Skrzaty”. Zakres prac obejmuje m.in: docieplenie ścian i stropów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o., wymianę pieca na piec na pellet, wymianę orurowania, grzejników, montaż termostatów i instalacji automatyki pogodowej), modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż pomp ciepła), montaż instalacji fotowoltaicznej do ciepłej wody użytkowej i oświetlenia, wymianę oświetlenia wewnętrznego, przyłączenie 1 budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zakładane zadanie ma kosztować 4 mln 687 tys. zł. Gmina pozyskała na jego realizację 3 mln 872 tys. zł unijnego wsparcia oraz pomoc z budżetu państwa w wysokości 455 tys. zł.

O poprawę efektywności energetycznej stara się również samorząd Buska-Zdroju. Rozpoczęto realizację projektu o łącznej wartości 2 mln 778 tys. zł. Zadanie zakłada termomodernizację 10 budynków, w tym 7 – użyteczności publicznej oraz trzech, w których poza pomieszczeniami przeznaczonymi na cele edukacyjne, administracji znajdują się mieszkania socjalne i/lub komunalne. Są to: budynek z mieszkaniami po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Bilczów; strażnica OSP w Zbludowicach; budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Młyny (budynek po byłej Szkole Podstawowej); budynek gminny położny w Busku Zdroju przy ul. Różanej; budynek OSP w Szczaworyżu; świetlica w Broninie; budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Bronina; świetlica Las Winiarski (Kameduły); budynek WTZ w Busku-Zdroju; budynek z mieszkaniami komunalnymi w miejscowości Owczary (budynek po byłej Szkole Podstawowej). Zakres projektu obejmuje ocieplenie obiektów, wymianę stolarki zewnętrznej (okien, drzwi), wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, przebudowę systemów grzewczych. Gmina uzyskała wsparcie w wysokości 1 mln 835 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i 53 tys. zł z budżetu państwa.

Termomodernizację przejdzie też budynek należący do Wspólnoty Mieszkaniowej w Cudzynowicach, która na projekt o wartości 480 tys. zł otrzymała pomoc unijną w wysokości 408 tys. zł.

Dofinansowanie ze środków RPO WŚ na termomodernizację uzyskało Stowarzyszenie “Nadzieja Rodzinie”, które planuje przeprowadzić prace termomodernizacyjne w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Zakres prac obejmuje: modernizację instalacji c.o., wymianę okien stalowych, drewnianych, docieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych stalowych, aluminiowych, montaż pompy ciepła, montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia wewnętrznego. Remont ma kosztować 245 tys zł, a wysokość wsparcia unijnego to 183 tys. zł.