Img 9665

Ponad 40 unijnych milionów zł na projekty proekologiczne!

Siedem umów na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 kompleksowej termomodernizacji budynków gminnych lub rozwój ekologicznego transportu, w tym rowerowego, podpisały władze miast i gmin z samorządem województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Andrzej Bętkowski, członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Marek Bogusławski oraz Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– To ważne projekty, które z pewnością będą wpływać na poprawę stanu naszego środowiska. Trzy umowy dotyczą termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminach Łopuszno i Chmielnik, a cztery – wsparcia rozwoju ekologicznego, przyjaznego środowisku transportu miejskiego w Kielcach, Ostrowcu, Jędrzejowie i Morawicy – poinformował marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

Gminy Łopuszno i Chmielnik otrzymały łącznie 7 mln zł dofinansowania na 3 projekty realizowane w ramach Działania 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”. W Łopusznie zaplanowano kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy (dofinansowanie prawie 900 tys. zł przy całkowitym koszcie prawie 970 mln zł). Obejmie ona docieplenie obiektu, modernizację instalacji grzewczej i oświetlenia. Podobny zakres prac będzie miał miejsce w gminie Chmielnik w obiektach Szkoły Podstawowej w Chmielniku, filii w Suchowoli, Chmielnickim Centrum Kultury oraz w świetlicach wiejskich w Szyszczycach i Jasieniu (łączne dofinansowanie ponad 1 mln 400 tys. zł, przy koszcie projektu przekraczającym 2 mln 200 tys. zł), a także w Szpitalu Powiatowym w Chmielniku (dofinansowanie 4 739 218,12 zł; całkowity koszt – 5 028 985,41 zł).

– Zakres tych wszystkich prac jest związany z efektywnym gospodarowaniem energią, co w przyszłości przełoży się na ogromne oszczędności , ale też przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza – mówi członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca.

W ramach Działania 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” największą wartość mają projekty miasta Kielce i Ostrowca Świętokrzyskiego. Stolica województwa otrzyma ponad 19 mln 200 tys. zł na projekt „Kielecki rower miejski” (całkowita wartość przekracza 21 mln zł). Do 2022 roku stworzona zostanie miejska wypożyczalnia rowerów z minimum 200 rowerami, z czego połowa będzie mieć wspomaganie elektryczne. Poza tym przewidziano budowę lub przebudowę ścieżek rowerowych, które uzupełnią istniejącą sieć, budowę parkingów rowerowych czy miejsc obsługi rowerzystów.

Z kolei Ostrowiec Świętokrzyski inwestuje w ekologiczne autobusy i ulepszenie sieci komunikacji miejskiej. Miasto otrzyma na ten cel prawie 17 mln zł (przy całkowitym koszcie projektu prawie 21 mln 800 tys. zł). W planach jest zakup m. in. 5 hybrydowych autobusów, przebudowa przystanków, montaż tablic informacyjnych, ale także przebudowa fragmentu ulic 11-go Listopada i Samsonowicza, przebudowa skrzyżowania tych ulic.

Miasto Jędrzejów wybuduje centrum komunikacyjne dla pasażerów z dworcem autobusowym, miejscami parkingowych dla rowerów. Wymienione zostaną także wiaty przystankowe na terenie Jędrzejowa. Dofinansowanie na ten projekt to prawie 4 mln 400 tys. zł (przy całkowitym koszcie 5,5 mln zł).

W rozwój transportu rowerowego inwestuje Morawica. Na terenie miasta powstaną ścieżki rowerowe o łącznej długości 2,3 km. Koszt projektu to prawie 1,5 mln zł, przy dofinansowaniu ponad 1 mln 300 tys. zł.