Uhonorowano Gminy I Organizacje, Dbające O Bezpieczeństwo Dzieci Podczas Wakacji (8)

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 17 GRUDNIA

Wzorem lat ubiegłych Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach zorganizowała kolejną edycję przedsięwzięcia edukacyjno – profilaktycznego pod nazwą „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Pod takim hasłem odbył się konkurs dla lokalnych społeczności na przygotowanie najbardziej efektywnej formy spędzania wolnego czasu dla dzieci, szczególnie z małych miejscowości, które nie wyjeżdżają na wakacje, lecz często pomagają rodzicom w pracach polowych lub pozostają bez opieki. WXVII edycji konkursu wzięło udział 20 instytucji z całego województwa. W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach odbyłoe się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom. Laureatowi I miejsca nagrodę rzeczową wręczył marszałek Andrzej Bętkowski.

***

Wicemarszałek Renata Janik uczestniczyć będzie w posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (godz. 9.30, sala 102 Urząd Marszałkowski). Podczas spotkania przedstawione zostaną sprawozdania z koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim oraz działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim za lata 2016-2019 .

Wicemarszałek Renata Janik będzie także gościem w uroczystego zakończeniu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 – 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn w podziale na zadania częściowe: zadanie nr 1 – Budowa chodnika w m. Bugaj, gmina Strawczyn”. Wartość inwestycji to 967 891,18 zł brutto. Udział Gminy Strawczyn – 500 000,00 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o. o.