Porozmawiajmy o Umowie Partnerstwa

Zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027, które odbędą się w formule online. W harmonogramie spotkań termin dla województwa świętokrzyskiego wyznaczono na 4 lutego 2021 roku.

Ruszają konsultacje Umowy Partnerstwa 2021-2027 – kluczowego dokumentu określającego strategię wykorzystania Funduszy Europejskich w nadchodzącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

W spotkaniach, które odbędą się w formule online, mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich. Możliwe będzie także zgłaszanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa na przyszłą perspektywę finansową.

W całej Polsce odbędzie się łącznie 16 spotkań. Dla regionu świętokrzyskiego termin konsultacji zaplanowano na 4 lutego 2021 roku.

Link do rejestracji na spotkanie dostępny jest pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/