Porozumienia z Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Porozumienia z Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali dziś w Kieleckim Parku Technologicznym porozumienia o współpracy z Koordynatorami Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. W wydarzeniu uczestniczył także Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. 

 

– Konsorcja skupiają niezależne podmioty ze środowisk biznesowych, naukowych i okołobiznesowych, działające w obszarze danej inteligentnej specjalizacji. Zakres współpracy będzie obejmował głównie wzajemne doradztwo i wymianę informacji, wsparcie merytoryczne – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

Współpraca będzie polegała także na promocji działalności w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce regionu w przedmiotowym obszarze, wzmocnienie współpracy sektora biznesu i nauki, tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych dla gospodarki oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionalnej.

W ramach działań przewidzianych w celu rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego, Konsorcja będą koncentrowały się na stymulowaniu działań podmiotów funkcjonujących w obszarze danej specjalizacji, głównie poprzez:

 •  spotkania oraz inne formy współpracy umożliwiające wymianę doświadczeń odnośnie rozwoju branży, poszukiwania pomysłów, rozwiązań w zakresie inteligentnych specjalizacji oraz monitorowanie kierunków rozwoju inteligentnej specjalizacji,
 •  prowadzenie szkoleń dla pracowników firm związanych z branżą działającą w obszarze danej specjalizacji,
 • organizację wyjazdów studyjnych, seminariów, konferencji i webinariów dla MŚP, IOB i uczelni wyższych,
 • wsparcie organizacji staży naukowych i praktyk zawodowych w celu przygotowania nowoczesnej kadry profesjonalistów, zdolnej do kreowania innowacji i współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi,
 • wsparcie doradcze dla firm,
 • przygotowywanie wspólnych agend badawczych,
 • stworzenie systemu informacji dedykowane dla danej branży, w tym podnoszenie wiedzy na temat możliwości korzystania ze środków publicznych na badania i rozwój, itp.

Lista Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego:

 • Branża metalowo-odlewnicza – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Zasobooszczędne budownictwo – Koordynator Konsorcjum: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa,
 • Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze – Koordynator Konsorcjum: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej,
 • Turystyka zdrowotna – Koordynator Konsorcjum: Izba Gospodarcza „Krąg Turystyki Zdrowotnej”,
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne – Koordynator Konsorcjum: Kielecki Park Technologiczny,
 • Zrównoważony rozwój energetyczny – Koordynator Konsorcjum: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 8391/23 zatwierdził listę Koordynatorów Konsorcjów na rzecz rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego dla 6 z 7 inteligentnych specjalizacji regionu. Ze względu na fakt, że żadna instytucja nie aplikowała na Koordynatora Konsorcjum dla Branży targowo-kongresowej, konkurs na utworzenie tego konsorcjum został ogłoszony ponownie i do 31 stycznia 2024 r. trwa nabór.