Posiedzenia Komisji Sejmiku

Odbyły się posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.