Energia z wiatru

Elektrownię wiatrową zamierzają wybudować przedsiębiorcy z gminy Miedziana Góra. Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował wniosek mieszkańców Przyjma, którzy ubiegają się o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.