Minister sprawdził trasę

Możliwość wybudowania odcinka trasy kolejowej Busko Zdrój – Żabno w województwie małopolskim i otwarcia dzięki temu korytarza kolejowego od granicy Polski z Litwą aż do granicy ze Słowacją sprawdzali wiceminister transportu Mirosław Chaberek, marszałek województwa Adam Jarubas oraz przedstawiciele PKP, Urzędu Transportu Kolejowego i Centrum Naukowo – Technicznego Kolejnictwa.