Ceramiczne zagłębie

Trzy świętokrzyskie gminy: Mniów, Smyków oraz Radoszyce planują utworzenie zagłębia ceramicznego. Trzy świętokrzyskie gminy: Mniów, Smyków oraz Radoszyce planują utworzenie zagłębia ceramicznego. Na terenach tych gmin znajdują się bowiem bogate i liczne złoża glinek dobrej jakości. Samorządy gminne rozpoczęły już starania o przyciągnięcie inwestorów. W przyszłym terminie utworzono by również ponadgimnazjalną szkołę kształcąca nie tylko przyszłych ceramików, a także osoby reprezentujące ginące zawody. Powstające zagłębie byłoby szansą dla wielu bezrobotnych osób z terenów Mniowa, Radoszyc i Smykowa. Źródło: www.radio.kielce.com.pl