Regiony warte zachodu

O specyfice zachodniej części Polski, projektach rozwoju tego terenu oraz ewentualnym opracowaniu programu rządowego rozmawiali w czwartek prezydenci miast i marszałkowie województw z zachodniej Polski, którzy spotkali się we Wrocławiu na konferencji poświęconej zagadnieniom polityki regionalnej dla Polski Zachodniej. O specyfice zachodniej części Polski, projektach rozwoju tego terenu oraz ewentualnym opracowaniu programu rządowego rozmawiali w czwartek prezydenci miast i marszałkowie województw z zachodniej Polski, którzy spotkali się we Wrocławiu na konferencji poświęconej zagadnieniom polityki regionalnej dla Polski Zachodniej. W obradach uczestniczyła Minister Rozwoju Regionalnego, Grażyna Gęsicka, która uważa, że należy się zastanowić nad opracowaniem rządowego programu dla “ściany zachodniej”, bowiem istnieje program rządowy dla “ściany wschodniej”. “Wiemy, że istnieje w Polsce +ściana wschodnia+, jest dla niej opracowany program rządowy. A dzisiaj zastanawialiśmy się, czy istnieje też +ściana zachodnia+, czy jest coś takiego, jak region zachodni, składający się z kilku województw położonych w dorzeczu Odry” – powiedziała PAP Minister Rozwoju Regionalnego, Grażyna Gęsicka. Dodała, że głównym tematem spotkania była gospodarka i społeczna specyfika zachodniej części Polski Zdaniem Gęsickiej, taki region jak “ściana zachodnia” istnieje, dlatego “należałoby skonstruować strategię jego rozwoju, wyznaczyć główne cele, a następnie ukierunkować wydatki samorządu i rządu na ich realizację”. Zdaniem marszałka woj. dolnośląskiego Andrzeja Łosia, ta część kraju “ma i swoje problemy i swoją specyfikę”. “Przede wszystkim mamy wielką, odrzańską sieć transportową. Mamy też wielkiego sąsiada – Niemcy. Wynikają z tego nie tylko szanse, ale i zagrożenia, związane np. z rynkiem pracy. Za najdalej cztery lata zostanie otwarty niemiecki rynek pracy i dlatego sprawą niezwykle ważną jest tworzenie wartościowych miejsc pracy” -powiedział PAP Łoś. Marszałek wyjaśnił też, że po spotkaniu powstanie raport, będący szkicem polityki regionalnej dotyczącej zachodniej Polski. “I będzie on podstawą do dyskusji na następnym tego typu spotkaniu, prawdopodobnie za około dwa miesiące” – dodał Marszałek. Źródło: www.samorzad.pap.com.pl