Radny Andrzej Swajda Przewodniczy Komisji Budżetu I Finansów

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

22 lutego br. w sali 102 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Obrady rozpoczną się o godz. 8.30 pod przewodnictwem Andrzeja Swajdy.

Przedmiotem obrad Komisji będzie głosowanie opinii w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 i zmian w budżecie województwa na 2024 rok.

Ponadto Komisja odniesie się do projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy oraz wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej.

Przewodniczący Komisji Andrzej Swajda zaprasza na posiedzenie mieszkańców województwa, zainteresowanych tematyką obrad.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040.
  3.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2024 rok.
  4.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Masłów, w obrębie Masłów Pierwszy.
  5.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w drodze darowizny, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Kapitulnej.
  6.  Sprawy różne.