Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

W dniu 20 września 2019 r. o godz. 09.00 w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 roku.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2019 roku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały antysmogowej zgłoszonego w trybie inicjatywy obywatelskiej.
4. Sprawy różne.