Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego

20 września 2019 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, w sali 102, przy ul. IX Wieków Kielc 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 za I półrocze 2019 r.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku.
3. Informacja dotycząca Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego.
4. Informacja na temat sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami za pierwsze półrocze 2019 roku.
5. Sprawy różne.