Posiedzenie Komisji Sejmiku

W budynku Muzeum Narodowego w Kielcach przy ul. Orlej 3, odbyło się się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.