Unijne miliardy na kapitał ludzki

11,7 mld euro – tyle pieniędzy na politykę społeczną nie mieliśmy jeszcze nigdy. W poniedziałek Ministerstwo Rozwoju ustaliło z negocjatorami Komisji Europejskiej, jak je wydać.

11,7 mld euro – tyle pieniędzy na politykę społeczną nie mieliśmy jeszcze nigdy. W poniedziałek Ministerstwo Rozwoju ustaliło z negocjatorami Komisji Europejskiej, jak je wydać. Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą pieniądze na walkę z bezrobociem, wyrównywanie szans w szkołach, kształcenie inżynierów i biotechnologów – ale też murarzy czy innych budowlańców, którzy dziś z Polski uciekają. – To najbardziej skomplikowany program wydawania pieniędzy z Unii. Jesteśmy zadowoleni, że udało się nam go uzgodnić z Komisją jako pierwszy – mówił Jerzy Kwieciński, wiceminister w resorcie rozwoju regionalnego odpowiedzialny za negocjacje. Co się zmieni w Polsce dzięki euro, które będziemy wydawać do 2015 r.? Prawie milion bezrobotnych skorzysta z pomocy w szukaniu pracy, 100 tys. osób dostanie dotację na założenie własnej firmy. Zastrzyk finansowy obejmie też edukację. Na pieniądze mogą liczyć przedszkola na wsi, szkoły zawodowe i niektóre kierunki studiów – te, które mogą dać specjalistów pracujących w sektorach nowoczesnych technologii. Większość funduszy podzielą województwa. – To dobrze, że rząd pozwoli regionom wydawać dotacje na walkę z bezrobociem. Wiemy, jakie mamy potrzeby – mówi Piotr Borys, wicemarszałek woj. dolnośląskiego. Pierwsze konkursy o dotacje zostaną rozpisane prawdopodobnie już na początku października. Na razie musimy nanieść ostatnie poprawki do programu, a Komisja oficjalnie go zatwierdzić. Na akceptację Brukseli czekają inne programy:
• Infrastruktura i Środowisko (ponad 27,8 mld euro na drogi, mosty, oczyszczalnie),
• Innowacyjna Gospodarka (9,7 mld euro, wsparcie dla firm i nowoczesnych technologii),
• Program Rozwoju Polski Wschodniej (2,27 mld euro),
 a także programy rozwoju 16 województw (w sumie 16 mld euro).

Źródło: Gazeta Wyborcza