Posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich I Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Posiedzenie Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

W czwartek, 23 września br. w Samorządowej Instytucji Kultury Kasztelania w Kijach odbyło się pierwsze posiedzenie w tej kadencji Rady Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W posiedzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca  oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Rada Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych została powołana na pięcioletnią kadencję i jest organem opiniodawczo – doradczym przy dyrektorze Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z zadaniami realizowanymi  przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, głównymi kierunkami działań na lata następne, realizacją projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” oraz postępami prac przy budowie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach.

 

Galeria zdjęć