Andrzej Swajda, Jacek Sułek, Marek Jońca

Promowali potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego

Na Zamku Królewskim w Sandomierzu spotkali się dziś regionalni producenci, przedsiębiorcy, przedstawiciele przedsiębiorców z Chorwacji, Rumunii, Gruzji, Serbii oraz Węgier. Podczas VIII edycji międzynarodowej konferencji promującej potencjał eksportowy świętokrzyskich producentów sektora spożywczo-przetwórczego nawiązano kolejne kontakty handlowe z zagranicznymi kontrahentami.


Konferencję zdalnie otworzył marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski:

– Konferencja jest odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą. Poprzez to wydarzenie chcemy promować regionalną produkcję owocowo-warzywną oraz pokazać, że świętokrzyski produkt jest pełnowartościowy, a także atrakcyjny dla nowych rynków zbytu, takich jak: Afryka Północna, Azja Środkowa oraz kraje bałkańskie – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – Z inicjatywy samorządu powiatowego powołany został Sandomierski Jabłkowy Korpus Eksporterów, w którym zrzeszone są najważniejsze firmy handlowe regionu, zajmujące się przechowywaniem i przygotowywaniem owoców do sprzedaży. Zadaniem Korpusu jest wspieranie działań sadowników w kształtowaniu pozytywnego wizerunku sandomierskiego zagłębia jabłkowego.

Członek Zarządu Marek Jońca podkreślił, że nie bez powodu konferencja odbywa się na Ziemi Sandomierskiej, która już od dawna stanowi serce upraw roślin sadowniczych w naszym regionie, stwarzając wymarzone warunki do rozwoju efektywnego rolnictwa i ogrodnictwa. – To ważny dzień dla naszych przedsiębiorców z sektora spożywczo-przetwórczego. Po raz ósmy organizujemy konferencję , której celem jest pokazanie tego, co wytwarzane i produkowane jest w świętokrzyskich gospodarstwach. Warto dodać, że nasza regionalna żywność oprócz walorów smakowych jest zdrowa i ekologiczna – dodał Marek Jońca.

Misja gospodarcza

Międzynarodowa konferencja połączona jest z przyjazdową misją gospodarczą przedstawicieli przedsiębiorców z Chorwacji, Rumunii, Gruzji, Serbii oraz Węgier. Jest to doskonała okazja do promowania oferty eksportowej regionalnych producentów i jednocześnie wzmocnienia rozpoznawalności marki świętokrzyskich produktów na rynkach międzynarodowych. Oba wydarzenia finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020, z projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Udział w konferencji wzięli: radny Sejmiku Andrzej Swajda, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Jacek Sułek i jego zastępczyni Anna Kucharczyk, przedstawiciele izb bilateralnych handlowych, a także regionalni przedsiębiorcy, posłowie i europosłowie, samorządowcy.

Celem tegorocznego wydarzenia jest nawiązanie kolejnych kontaktów handlowych z kontrahentami zagranicznymi, intensyfikacja istniejącej współpracy oraz promocja regionalnej produkcji sektora. Podczas konferencji zagraniczni goście podzielili się swoimi wrażeniami, po wizytach w lokalnych zakładach spożywczo-przetwórczych w naszym regionie. Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat perspektyw rozwoju eksportu produktów spożywczo-przetwórczych na priorytetowych rynkach zagranicznych.

Organizator: Oddział ds. Promocji Gospodarczej Regionu działający w strukturach Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wojewody świętokrzyskiego.