Marszałek Andrzej Bętkowski Wręćza Odznaczenia

Medale dla pracowników Elektrowni Połaniec

83 osoby zostało odznaczone w  Elektrowni Połaniec  prezydenckimi  Medalami za Długoletnią Służbę, oraz „Za zasługi dla Energetyki” . Wręczono również  2  odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej ENEA”. W uroczystościach uczestniczył  Andrzej  Bętkowski, marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Z okazji Dnia Energetyka Enei Elektrowni Połaniec uhonorowano ludzi, którzy swoją pracą i postawą wpłynęli na rozwój Elektrowni i wzrost Grupy Enea. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom spółek: Enea Elektrownia Połaniec, Enea Bioenergia oraz Enea Połaniec Serwis.

– W imieniu całego Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i przewodniczącego sejmiku Andrzeja Prusia chcę przekazać życzenia z okazji tej „rodzinnej” dla Was uroczystości – odznaczeń korporacyjnych i państwowych. Takie odznaczenie to wyraz uznania dla Waszego trudu i wysiłku, który da Wam satysfakcję. Ale przede wszystkim zmobilizuje przed kolejnymi wyzwaniami, które stoją przed polską energetyką w związku z wprowadzaniem europejskich regulacji – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W  imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonali marszałek województwa i  wojewoda świętokrzyski  Zbigniew Koniusz. Złote „Medale za Długoletnią Służbę za 2020 rok” oraz za  wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikające z pracy zawodowej otrzymało 20 pracowników, jedna osoba otrzymała medal srebrny. Tymi samymi odznaczeniami, ale za 2021 rok, uhonorowano 14 osób. Wręczenia 46 honorowych odznaczeń resortowych „Za Zasługi dla Energetyki”  dokonał minister do spraw rozwoju samorządu terytorialnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Cieślak. Prezes Enei Paweł Szczeszek odznaczył również 2 osoby wyróżniające się zawodowo i społecznie. Medale „Zasłużony dla Grupy Kapitałowej ENEA” wręczane są w dowód uznania za wieloletnią i rzetelną pracę.

Część oficjalną poprzedziła projekcja filmu o Elektrowni Połaniec, a zakończył występ artystyczny zespołu Trio Flawless, grającego znane utwory w aranżacjach jazzowo – popowych, i mającego  na swoim koncie osiągnięcia ogólnopolskie i międzynarodowe.

W uroczystościach wzięli ponadto udział:  poseł Krzysztof Lipiec,   Sławomir Kaczorek, przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, prezes Enei Elektrowni Połaniec Bogusław Rybacki,  prezesi: Enei Bioenergia, Enei Połaniec Serwis oraz przedstawiciele Związków Zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć