Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Posiedzenie w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 10.30 w sali VIP Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach.

Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Świętokrzyskie do Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych udziałów, obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym tej Spółki.
2. Sprawy różne.