Akcja Sadzenia Krzewów Przy Szkole Podstawowej W Strawczynie, Krzewy Sadzą Dzieci, Grzegorz Socha Oraz Pracownicy ZŚinpk I Nauczyciele (11)

“Poszukiwacze wiosny” ze Strawczyna posadzili miododajne krzewy

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie jest jednym ze zwycięzców konkursu plastycznego “Poszukiwacze wiosny”, zorganizowanego już po raz czwarty przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Nagrodą w konkursie są miododajne ozdobne krzewy, które są sadzone przed siedzibami nagrodzonych placówek. Dziś w Strawczynie wraz z uczniami klasy „0” tamtejszej szkoły rośliny posadził wicemarszałek Grzegorz Socha.

Konkurs “Poszukiwacze wiosny” przeznaczony był dla przedszkolaków w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas „0” szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jego celem było skupienie uwagi dzieci na kontakcie z naturą oraz rozwinięcie ich zainteresowania przyrodą oraz kształtowanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

Polegał na wykonaniu przez dzieci indywidualnej pracy plastycznej, która miała przedstawiać oznaki nadejścia wiosny, zaobserwowane w terenie.

Na konkurs napłynęło 78 prac z 44 placówek oświatowych położonych w województwie świętokrzyskim. Zostały one wybrane spośród 512 prac, wykonanych przez dzieci w pierwszym etapie konkursu. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła 10 laureatów. Ze względu na wysoki, porównywalny poziom prac Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 10 równorzędnych miejsc pierwszych.

Nagrodą dla przedszkoli i szkół, które zostały laureatami są sadzonki miododajnych krzewów ozdobnych. W tym roku są to: bez czarny, krzewuszka cudowna, irga błyszcząca, kalina koralowa, mahonia pospolita. Dziś obok siedziby swojej placówki krzewy posadzili uczniowie klasy „0” Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie. Wraz z dziećmi oraz pracownikami Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach krzewy sadził wicemarszałek Grzegorz Socha, z rąk którego uczniowie otrzymali ponadto pamiątkowe medale „Przyjaciela Przyrody”.