Dyrektor Rops Elżbieta Korus, Wicemarszałek Renata Janik, Michał Wrona, Marszałek Andrzej Bętkowski, Zastepca Dyrektora Rops Arkadiusz Ślipikowski

Powołano Świętokrzyskiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Świętokrzyski Rzecznik ds. Osób z Niepełnosprawnościami to osoba odpowiedzialna za rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnościami, inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dziś marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik powołali na to stanowisko Michała Wronę.

Powołanie Świętokrzyskiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami to duży krok Urzędu Marszałkowskiego w działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji osób z tego środowiska. Będzie on reprezentował osoby z niepełnosprawnościami i dbał o ich potrzeby.

Jak podkreśla wicemarszałek Renata Janik – Naszym celem jest poprawienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami w naszym województwie. Powołanie Świętokrzyskiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami z pewnością pomoże nam osiągnąć nasze założenia w związku z kreowaniem nowych rozwiązań dla osób z tego środowiska.

– W zakresie obowiązków Świętokrzyskiego Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnościami będzie m.in. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego przy inicjowaniu i opiniowaniu programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz kreowanie polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami – informuje marszałek Andrzej Bętkowski.

Michał Wrona jest studentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika. Od wielu lat związany jest z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji, gdzie jako wolontariusz pomaga w aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Jest zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach, uczestnikiem wielu młodzieżowych mistrzostw Europy oraz zdobywcą mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Na co dzień pracuje w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

-Bardzo się cieszę, że moja osoba została zauważona i powołana na tak ważne stanowisko. Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli prowadzić aktywne działania w kierunku czynnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jestem chętny i gotowy na wszelkie wyzwania oraz niesienie pomocy osobom, które będą ode mnie tego potrzebować – deklaruje Michał Wrona.

Galeria zdjęć