Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Siedzi Na Konsultacjach Z Renatą Janik, Wicemarszałek Województwa świętokrzyskiego.

Podsumowano konsultacje społeczne

W Targach Kielce odbyła się konferencja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 fundusze europejskie dla świętokrzyskiego. W konferencji udział wzięli, marszałek województwa świętokrzyskiego -Andrzej Bętkowski i wicemarszałek -Renata Janik. W podsumowaniu zdalnie uczestniczył Andrzej Pruś, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego trwały 44 dni. W tym czasie odbyło się 80 spotkań konsultacyjnych, podczas których prezentowane były założenia projektu programu. Wzięło w nich udział (stacjonarnie i on-line) ponad 1 700 osób: przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorcy i przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Owocem konsultacji było prawie 600 uwag.

– Zamierzeniem konsultacji było dotarcie do jak najszerszego grona interesariuszy, potencjalnych beneficjentów oraz wysłuchanie głosów z regionu, które pomogły określić właściwe kierunki działania. W trakcie spotkań zaprezentowano główne założenia projektu programu oraz wysłuchano cennych uwag i opinii uczestników spotkań na temat zaproponowanych zapisów. Uwagi zgłoszone do projektu, rekomendacje oraz cenne wskazówki pozwolą na właściwe zaprogramowanie funduszy unijnych, przyznanych dla województwa świętokrzyskiego, aby planowane inwestycje jak najlepiej odpowiadały na potrzeby mieszkańców naszego regionu. Pragnę również podkreślić, iż jednym z ważnych etapów konsultacji projektu programu regionalnego jest uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nasz region ma ten etap już za sobą i to z pozytywnym skutkiem. 24 listopada w formule wideokonferencji odbyło się posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego dyskutowano nad zapisami programu. Efektem jest pozytywna opinia projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego – powiedział Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

– Chciałbym pogratulować regionowi świętokrzyskiemu szczególnej aktywności w przestrzeganiu zasady partnerstwa, ponieważ leży ona w centrum uwagi polityki spójności Unii Europejskiej. Komisja była pod wrażeniem wysiłku organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ramach konsultacji społecznych w programach spójności i programach krajowych – podsumował działania wszystkich mieszkańców biorących udział w konsultacjach – Marek Gołota, przedstawiciel Komisji Europejskiej ze strony Dyrekcji Generalnej  do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, odpowiedzialny za kontakty z województwem świętokrzyskim w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najważniejsze informacje z przeprowadzonych konsultacji przedstawili w części roboczej w formie prezentacji: Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agnieszka Kubicka – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
Prezentacje zawierały zarówno uwagi zainteresowanych, jak i stanowisko Komisji Europejskiej dotyczące zakresu wsparcia programów regionalnych. Niektóre zapisy będą poddane dalszym negocjacjom.

– Nasi partnerzy z Komisji Europejskiej wykluczyli np. wsparcie terenów inwestycyjnych w Celu 1, czego my nie rozumiemy i co będzie jeszcze tematem naszych rozmów. Uważamy, że tam gdzie mamy rozwój przedsiębiorczości, tam powinny być planowane inwestycje. W tej chwili prowadzimy rozmowy z miastem Kielce na temat finansowania inkubatora Kalifornia, który jest jednym z elementów strategicznych naszego województwa. Będziemy dążyć do tego, aby ten projekt znalazł się jednak w Celu 1 – wymienił jeden z punktów spornych dyrektor Jacek Sułek.

Umowa partnerstwa trafi do Komisji Europejskiej w lutym przyszłego roku.
W konferencji udział wzięli m.in.: partnerzy z Komisji Europejskiej połączeni on-line:  Michał Cieślak, minister i członek Rady Ministrów, Marek Gołota przedstawiciel Komisji Europejskiej ze strony Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, odpowiedzialny za kontakty z województwem świętokrzyskim w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  oraz Arkadiusz Bąk, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

Galeria zdjęć