Artur Konarski

Powstał Świętokrzyski Zespół ds. Rozwoju Wsi

Od poniedziałku 27 kwietnia br. działa Świętokrzyski Zespół ds. Rozwoju Wsi, powołany przez wojewodę świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza. W pracach prezydium Zespołu uczestniczyć będzie Artur Konarski, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Świętokrzyski Zespół ds. Rozwoju Wsi skupia 19 podmiotów – m.in. przedstawicieli rolniczych związków zawodowych, instytucji i agencji związanych z rolnictwem, rynkiem przetwórstwa. – Zadaniem nowo powołanego zespołu jest doradztwo w sprawach związanych z wsią, skutkami klęsk żywiołowych. To, że zmagamy się obecnie z koronawirusem jest tylko jednym problemem. Już teraz wiemy, że jest bardzo prawdopodobne, iż zagrażać będzie nam susza – powiedział wojewoda Zbigniew Koniusz.

Radny Sejmiku Artur Konarski, który zasiada w prezydium Zespołu, jest rolnikiem, uczestniczy także w pracach Izby Rolniczej, Społecznej Rady Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.  – Od strony praktycznej znam zagadnienia i problemy, które dotyczą wsi. Ze względu na zaangażowanie w pracę Komisji Rolnictwa Sejmiku mogę też służyć pomocą i wiedzą dotyczącą tego, jak przebiegają określone procedury wsparcia rolnictwa ze strony samorządu – powiedział radny Artur Konarski. – Jestem przekonany, że jako zespół doradczy sprawdzimy się i będziemy służyć doświadczeniem, wsparciem i pomocą w trudnych okresach zagrożeń.

Do zadań zespołu należeć będzie realizacja spraw z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa, sadownictwa, skupu płodów rolnych, hodowli, spółdzielczości rolniczej, gospodarki i ochrony gruntów rolnych i leśnych, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w środki produkcji, w tym melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę, przemysłu spożywczego oraz przetwórstwa rybnego. Zespół zajmie się także sprawami społeczno-zawodowymi organizacji rolników i sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej.