Pożegnanie Dyrektor Doroty Ciupińskiej Ze Szkoły W Czarnieckiej Górze

Pożegnanie zastępcy dyrektora w Zespole Szkól Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze

Dorota Ciupińska, długoletni zastępca dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, z dniem 1 września br. przechodzi na emeryturę. 30 sierpnia br. podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej szkoły odbyło się uroczyste pożegnanie p. Doroty Ciupińskiej. W spotkaniu, w imieniu marszałka województwa świętokrzyskiego, wzięły również udział Renata Bilska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Renata Świercz, kierownik Oddziału Edukacji i Nauki w w/w Departamencie. 

Dorota Ciupińska całe życie zawodowe poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą specjalnej troski, uzależnionymi oraz niedostosowanymi społecznie. Przepracowała 33 lata, w tym 27 lat na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 18 w Kielcach a od 2017 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze. Jej duża wiedza specjalistyczna, kompetencje w połączeniu z gotowością współpracy zarówno ze współpracownikami, jak i przełożonymi, pozwoliły doskonale wypełniać powierzone obowiązki. Na szczególne wyrazy uznania zasługują jej życzliwość i skromność, wrażliwość na drugiego człowieka, empatia i optymizm, którymi zarażała wszystkich wokół.

Składamy serdeczne podziękowania za efektywną i owocną współpracę, za zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych oraz życzymy wielu sił, zdrowia, radości i optymizmu na co dzień a także realizacji niespełnionych dotychczas marzeń i planów.