Grupa 4 Mężczyzn I Kobiet

Pożyczki, które wspierają rozwój

Partnerstwo, które wspiera rozwój – takie jest hasło kampanii informacyjno-wizerunkowej pożyczek unijnych dla przedsiębiorców udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. W regionie świętokrzyskim z takiego wsparcia skorzystało już 2000 firm.

Wystartowała kampania mówiącą o wpływie samorządów województw na rozwój firm w regionach oraz promującą pożyczki udzielane przedsiębiorcom z funduszy unijnych. Składa się ona z dwóch odsłon – do 22 maja trwać będzie kampania ogólnopolska, a następnie regionalna, która zakończy się w połowie czerwca.

Kampania obejmie wszystkie kanały komunikacji, zaplanowano spoty w stacjach ogólnopolskich (TVP i Polsat) oraz regionalnych, reklamy radiowe, a także na portalach internetowych i w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że pożyczki unijne uzupełniły dobrze znany polskim firmom system dotacyjny. Finansowane są one z funduszy europejskich w ramach poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Menadżerem projektów pożyczkowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki tej formie wsparcia firmy mogą podnieść swoją konkurencyjność oraz inwestować w badania i rozwój technologiczny. Pożyczki unijne zasilają nie tylko biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, poprawą efektywności energetycznej, termomodernizacją, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym.

W województwie świętokrzyskim ze wsparcia w postaci unijnych pożyczek skorzystało już 2000 firm na ogólna kwotę 365 mln zł. Zachęcamy do zapoznania się ze spotem promującym pożyczki unijne udzielane w naszym regionie, który dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=NYl6sjKmnek

Więcej informacji o pożyczkach: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/