Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Pracują nad przebiegiem tras rowerowych w regionie

Przegląd istniejącej infrastruktury rowerowej, sprawdzenie miejsc, w których planowana jest realizacja kolejnych ścieżek dla cyklistów, czy podział tras na: międzynarodowe, krajowe, regionalne – trwają prace Zespołu Rowerowego nad opracowaniem spójnej koncepcji przebiegu tras rowerowych w województwie świętokrzyskim. Podczas spotkania zespołu 5 czerwca 2020 roku w leśniczówce w Niwach członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka przedstawił pomysł przebiegu ścieżek.

– Do budowy tras dla rowerzystów zespół planuje wykorzystać możliwie jak największą ilość śladów nieczynnych kolei wąskotorowych, a w przypadku Wiślanej Trasy – wałów przeciwpowodziowych – mówił Tomasz Jamka, który podkreślił, że Zespół Rowerowy zakończył etap inwentaryzacji wszystkich ścieżek w regionie. A jest ich w sumie 103 o łącznej długości 3954,69 kilometrów, z czego: 42 szlaki są w stanie dobrym, 24 – w stanie dostatecznym, a 39 – w stanie złym.

Prace Zespołu Rowerowego obecnie skupiają się na: audytach terenowych, podczas których sprawdzane są możliwości poprowadzenia tras rowerowych, konsultacjach z samorządami, Zespołem Parków Krajobrazowych, Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych, poszczególnymi nadleśnictwami, konserwatorem zabytków itd. Planowe jest także spotkanie z przedstawicielami województwa małopolskiego celem skorzystania z ich doświadczeń i dobrych praktyk oraz nawiązania współpracy w ramach rozbudowy tras.

– Został także zlecony do opracowania dokument „Standardy tras rowerowych dla województwa świętokrzyskiego”, w którym opisane zostaną kryteria techniczne, dotyczące projektowania i budowy szlaków. Będzie gotowy do połowy lipca – dodał Tomasz Jamka.

Autorem dokumentu będzie dr inż. Tadeusz Kopta, który przygotował „Podręcznik do projektowania tras rowerowych dla województwa małopolskiego”, które to z powodzeniem buduje szereg dobrych tras dla jednośladów.

Powołana została także Grupa Ekspertów Rowerowych, do której zgłosiło się 110 osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia rowerowe, organizacje pozarządowe oraz pasjonatów rowerowych.

– Sztandarowym zadaniem, które stoi przed Zespołem Rowerowym, jest realizacja EuroVelo 11. To jedyna autostrada rowerowa, która będzie przebiegać przez nasze województwo. To jest bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie – mówi dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Maciej Długosz. – Aby opracować spójną infrastrukturę rowerową, trzeba cały czas rozbudowywać ścieżki. Dzięki temu stworzymy gotowy projekt, który przyciągnie turystów – dodaje dyrektor.