Img 8944

Prawie 4 mln zł na rewitalizację gminy Ruda Maleniecka

Pre – umowę na dofinansowanie projektu rewitalizacji Rudy Malenieckiej podpisali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska z wójtem Gminy Leszkiem Kucą.


Realizacja projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w ramach osi priorytetowej 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich RPO WŚ na lata 2014 – 2020 kosztować będzie ponad 5, 4 mln zł, dofinansowanie unijne to prawie 4 mln zł. Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie gminy Ruda Maleniecka. W ramach zadania zaplanowano m.in. budowę i przebudowę dróg dojazdowych do Oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej, termomodernizację, wymianę lamp i opraw świetlnych oraz montaż instalacji fotowoltanicznej na budynkach, montaż monitoringu, doposażenie gminnej biblioteki, budowę boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych.

Galeria zdjęć

Lokalizacja