Podpsianie

Prawie milion złotych na upowszechnianie kultury fizycznej

Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Tomasz Jamka podpisali dziś umowy z przedstawicielami Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach oraz Świętokrzyskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe. Łączna kwota umów wynosi prawie milion złotych.

Umowy podpisali: Robert Janus – prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach oraz skarbnik Stanisław Hojda. W imieniu Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach Jerzy Kula – przewodniczący Rady Wojewódzkiej oraz Wiktor Pyk – członek Prezydium.

– To wsparcie jest adresowane do dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, szkolenia sportowego oraz organizację wydarzeń sportowych na terenie naszego regionu – mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

– Celem tych zadań jest propagowanie kultury fizycznej w różnych środowiskach oraz rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie aktywności wśród mieszkańców naszego regionu – dodaje członek Zarządu Tomasz Jamka.

Dotacje w wysokości 985.000,00 zł przyznane zostały w ramach I otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych WŚ w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Województwo Świętokrzyskie ze Świętokrzyską Federacją Sportu podpisało dwie umowy na łączną kwotę 845 000,00 zł:

  •  Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików – zadanie obejmuje realizacje programu ministra właściwego ds. kultury fizycznej, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików – 230 000,00 zł;
  • Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (zadanie realizowane w formie powierzenia) – 615 000,00 zł.

Województwo Świętokrzyskie ze Świętokrzyskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach podpisało umowę na kwotą 140 000,00 zł:

  • Sport dla wszystkich – organizacja cyklu imprez sportowych mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach oraz udział w imprezach ogólnopolskich (min. 15 przedsięwzięć).

Podczas wydarzenia marszałek Andrzej Bętkowski otrzymał z rąk Roberta Janusa – prezes Zarządu Świętokrzyskiej Federacji Sportu w Kielcach podziękowanie za współpracę i pomoc przy organizacji turniejów Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym.

W wydarzeniu uczestniczył Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.