Program Aktywna Kobieta

15 mln złotych z rezerwy Funduszu Pracy zostanie przeznaczonych na realizację Programu Aktywna Kobieta. Środki będą wykorzystane na projekty aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszone przez samorządy powiatów.

15 mln złotych z rezerwy Funduszu Pracy zostanie przeznaczonych na realizację Programu Aktywna Kobieta. Środki będą wykorzystane na projekty aktywizacji zawodowej kobiet przygotowanych przez powiatowe urzędy pracy i zgłoszone przez samorządy powiatów.

Wnioski będą składane do 10 sierpnia 2007 roku do odpowiedniego terenowo wojewódzkiego urzędu pracy. Listy rankingowe z ocenami i załączonymi wnioskami WUP-y przekażą do Departamentu Rynku Pracy MPiPS do dnia 22 sierpnia 2007 roku, a do 31 sierpnia minister pracy i polityki społecznej podejmie ostateczną decyzję w sprawie przyznania środków z rezerwy Funduszu Pracy.

Jak przypomina ministerstwo, projekty powinny dotyczyć form aktywizacji zawodowej, które są zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Priorytetowo będą traktowane te projekty, które uwzględniają: szkolenia w zawodach deficytowych na rynku pracy bądź też uzupełnianie kwalifikacji w zawodach posiadanych przez osoby bezrobotne o dodatkowe bądź brakujące umiejętności, przygotowanie zawodowe oraz dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej.


Więcej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/