Splecione ręce

Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Program Współpracy to dokument programowy wyznaczający politykę Województwa wobec organizacji pozarządowych. Ma na celu kontynuację dotychczasowej współpracy, a także profesjonalizację oraz standaryzację reguł i zasad wzajemnej współpracy między samorządem województwa z wszystkimi podmiotami, które aktywnie działają na terenie województwa świętokrzyskiego. Współpraca Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi realizowana na podstawie corocznego Programu Współpracy to trwałe wkomponowanie organizacji pozarządowych w strukturę działań samorządu województwa i przykład dobrej praktyki współpracy.

Do pobrania:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.