Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Projekt “KEEP ON” pomoże pokonać wyzwania związane z ochroną zabytków

Jak sprawić, by ochrona dziedzictwa kulturowego regionu i promocja tych zasobów były jak najbardziej efektywne i jak korzystać w tym zakresie z dobrych praktyk innych europejskich regionów – o tym w Klasztorze na Karczówce w Kielcach rozmawiali interesariusze projektu „KEEP ON – Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego”. Województwo świętokrzyskie jako jedyne w kraju uczestniczy w tym międzynarodowym projekcie finansowanym z unijnego programu Interreg Europe.


Jedną z ważniejszych idei projektu KEEP ON jest stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i jego promocji. Z tej bazy doświadczeń uczestnicy projektu będą mogli czerpać sprawdzone wzorce, z których warto korzystać.

– Jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które jest uczestnikiem tego programu i nie stało się to bez powodu, gdyż nasze bogactwo zabytków, spuścizna kulturowa są ogromne. Dzięki programowi będziemy mogli te nasze cenne obiekty i powstające inicjatywy kulturalne jeszcze skuteczniej wspierać i promować – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Jak podkreślano podczas spotkania, ochrona dziedzictwa kulturowego jest obszarem, w którym napotykamy wiele trudnych wyzwań. Z jednej strony realizacja takich projektów wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi, z drugiej strony trudno na szerszą skalę skomercjalizować działalność obiektów kultury, tak by ponoszone nakłady finansowe zwróciły się. Ale w każdym przypadku zmodernizowana zabytkowa architektura powinna w jak największym zakresie służyć społeczeństwu i być szeroko udostępniana. – Poza tym w większości przypadków remontu obiektów zabytkowych dużym problemem jest ich adaptacja do nowych, współczesnych funkcji użytkowych, która prawie zawsze wiąże się z ingerencją w zabytkową substancję i formę obiektu. A to dostosowanie jest dziś konieczne – mówił Tomasz Kołomański z Fundacji Ochrony Krajobrazu, która na zlecenie samorządu województwa świętokrzyskiego przeprowadziła analizę realizacji wybranych inwestycji.

Wnioski i doświadczenia z realizacji projektu będą pomocne również w kolejnym okresie unijnego programowania. – Chodzi o to, żeby wydawać środki publiczne w taki sposób, aby później te projekty mogły wykazać się jak największą trwałością ekonomiczną i samowystarczalnością – mówił podczas spotkania Tomasz Janusz, wicedyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W dniach 15-17 października br. w województwie świętokrzyskim odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone projektowi KEEP ON, ale w poszerzonym gronie z udziałem międzynarodowych partnerów projektu, którzy zapoznają się naszymi regionalnymi osiągnięciami w zakresie ochrony dóbr kultury, obejrzą obiekty zmodernizowane dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, m. in. Muzeum Wsi Kieleckiej – Skansen w Tokarni, Zamek w Chęcinach czy stary dwór starostów chęcińskich, w którym mieści się obecnie Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

Galeria zdjęć