Inauguracja Roku Akademickiego 20192020 Politechniki Świętokrzyskiej (11)

Studenci Politechniki rozpoczęli rok akademicki

Politechnika Świętokrzyska przywitała nowy rok akademicki 2019/2020. Uroczystość otworzył rektor Wiesław Trąmpczyński, który zaznaczył, że tegoroczna inauguracja jest dla niego szczególna z racji kończącej się kadencji rektorskiej. Gośćmi wydarzenia byli wicemarszałek województwa Renata Janik oraz świętokrzyscy parlamentarzyści.

 

Wicemarszałek Renata Janik przekazała całej społeczności akademickiej najlepsze życzenia na nadchodzący rok i zapewniała o dalszym wsparciu inwestycji prowadzonych przez uczelnię. – Zarząd Województwa od początku swojej kadencji bardzo wspiera uczelnie. Świadczą o tym nie tylko środki finansowe, które inwestujemy, ale również dążenie do przenoszenia sukcesów naukowych i badawczych na świętokrzyski przemysł – mówiła Renata Janik. – Mam nadzieję, że koleje środki finansowe dla Politechniki Świętokrzyskiej, mocna współpraca ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz inwestycje takie jak budowa laboratoriów Głównego Urzędu Miar przyczynią się do tego, że uczelnia będzie wykorzystywała swój potencjał, a nasz region będzie się rozwijał – dodała wicemarszałek.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Wiesław Trąmpczyński zaznaczył że, tegoroczna inauguracja jest szczególna. – W tym roku spotykam się z państwem po raz ostatni w roli rektora. Moja kadencja się kończy. Kiedy odejdę w przyszłym roku, to za sobą będę miał 24 lata pracy na uczelni, z czego dwanaście i pół jako rektor – mówił Wiesław Trąmpczyński. Retor podsumował miniony rok akademicki, przedstawił osiągnięcia poprzednich kadencji oraz plany na przyszłość. Podziękował również za wsparcie świętokrzyskim parlamentarzystom oraz władzom województwa i Kielc.

Poseł Michał Cieślak przekazał rektorowi  symboliczny czek ze wsparciem od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Politechniki Świętokrzyskiej.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Pasja rodzi profesjonalizm” wygłosił doktor Paweł Łaski, ekspert Politechniki Świętokrzyskiej i dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

W tym roku uczelnia przygotowała około 1,5 tys. miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i blisko 800 na niestacjonarnych. Studenci mogą się uczyć na 19 kierunkach i ponad 60 specjalizacjach. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się: informatyka, budownictwo, ekonomia oraz automatyka i robotyka. Tylko na ten pierwszy kierunek zgłosiło się około 300 chętnych. Tegoroczną nowością jest automatyka i elektrotechnika przemysłowa, na którą zgłosiło się 65 osób.

Lokalizacja