Projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+skierowany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

3 marca 2021 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3424/21 przyjął zaktualizowany projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, zawierający uzupełnienia, wynikające ze zgłoszonych uwag w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował powyższy dokument wraz z załącznikami do prac w Sejmiku Województwa.

Uchwała nr 3424.21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty do pobrania dostępne cyfrowo: