Img 9322

Promesy dla stowarzyszeń z powiatu jędrzejowskiego

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie z udziałem Marka Bogusławskiego, członka Zarządu Województwa odbyło się uroczyste wręczenie promes Stowarzyszeniom, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatu jędrzejowskiego w ramach konkursu „Program odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu jędrzejowskiego”.

Dofinansowanie w kwocie do 5 tys. złotych otrzymało 46 organizacji, które przeznaczą je głównie na zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, mundurów dla strażaków ochotników, na doposażenie świetlic wiejskich, czy strażnic oraz na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Najwięcej dotacji w ramach konkursu, bo aż 7 otrzymały organizacje z gminy Jędrzejów, po 6 z gmin: Sędziszów i Małogoszcz, po 5 z gmin: Wodzisław, Sobków i po 4 z gmin: Oksa, Nagłowice, Słupia Jędrzejowska i Imielno.

Galeria zdjęć

Lokalizacja