Przed jubileuszem Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Przed jubileuszem Muzeum Historyczno-Archeologicznego

Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie obchodzić pod koniec roku jubileusz 50-lecia swego istnienia. Szczególnie bogaty jest w tym sezonie kalendarz zaplanowanych imprez kulturalnych, spotkań i wystaw.

– Muzeum tradycyjnie już ma w swoim programie wiele ciekawych propozycji dla mieszkańców naszego powiatu, regionu, kraju – mówi starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda. – W tym roku przygotowuje się do koncertu jubileuszowego, który zaplanowany jest dokładnie w 50. rocznicę, 3 grudnia. Program nie jest jeszcze ostatecznie dopracowany, ale mamy jeszcze trochę czasu, by nad nim popracować i by stał się atrakcyjny. Jubileusz tak znamienitej placówki to świetna promocja naszego powiatu.

Wśród imprez ciekawie zapowiada się piknik archeologiczny „V Krzemionkowskie Spotkania z Epoką Kamienia”. Przez trzy dni, od 16 do 18 lipca, odbywać się będą warsztaty i pokazy archeologiczne. Planowana jest też sesja naukowa i wycieczka. Patronat naukowy nad imprezą będzie sprawował wybitny znawca epoki neolitu, prof. Jacek Lech. To ważne wydarzenie historyczne i kulturalne niewątpliwie powinno się znaleźć w wojewódzkim kalendarzu imprez na ten rok.

Muzeum Historyczno-Archeologiczne planuje też widowisko historyczne „Polskie drogi do niepodległości”. Już trwają wstępne przygotowania, by zaprezentować oddziały polskie od powstania kościuszkowskiego do pierwszej wojny światowej. Na terenie powiatu ostrowieckiego wiele jest miejsc związanych z walką o niepodległość. Możliwy byłby też koncert muzyczny, prezentacja ciekawego filmu historycznego. Widowisko zaplanowane jest 7 i 8 maja, w sobotę i niedzielę.

Dotychczas były już zorganizowane dwie edycje imprezy. Pierwsza została poświęcona bitwie Dionizego Czachowskiego pod Jeziórkiem z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez majora Klewcowa, którą stoczono 5 maja 1863 r. Druga edycja imprezy też nawiązywała do powstania styczniowego, ale też do pomocy udzielanej powstańcom warszawskim przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza” latem 1944 roku.

Ciekawie zapowiada się wystawa poświęcona Januszowi Popławskiemu, tenorowi z Ostrowca. Przygotowuje ją kustosz Waldemar Brociek. Mieszkańcy będą też mogli zobaczyć wiele zapomnianych, ciekawych eksponatów muzealnych, które znajdują się w magazynach i dotychczas nie były prezentowane. To już kolejna wystawa z cyklu „Szwarc, mydło i powidło”

Już po raz drugi w ramach Festiwalu Muzyki Odnalezionej odbędzie się koncert w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach, który organizują Teresa Kabat i Henryk Błażej z Tarnowa. Spotkania melomanów cieszą się dużym powodzeniem i odbywają w wielu miejscowościach naszego regionu, między innymi w starym, drewnianym kościółku w Glinianach koło Ożarowa. Ostatnio z koncertem wystąpiło dwóch młodych utalentowanych akordeonistów z Ukrainy.