Przedłużenie naboru wniosków na uczestnictwo w konferencjach Aeromart w Korei i Japonii

Przedłużenie naboru wniosków na uczestnictwo w konferencjach Aeromart w Korei i Japonii

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedłużyła nabór wniosków przedsiębiorców z Polski Wschodniej z sektora lotniczego na uczestnictwo branżowych konferencjach Aeromart, odbywających się w terminie 22-26 września 2014 r. w Korei i Japonii. Termin ich nadsyłania upływa 12 czerwca br.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach „Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a  Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę. Producenci z sektora lotniczego. W przypadku braku kompletu 10 uczestników kwalifikowane będą również firmy nie-producenci z branży lotniczej, np. dystrybutorzy , usługodawcy etc.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw
Termin nadsyłania wniosków: 12 czerwca 2014 r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską pod adresem:
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem: BPW – AEROMART KOREA I JAPONIA 2014
(kontakt: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl)
http://www.paiz.gov.pl/20140530/przedluzenie_naboru_wnioskow_na_uczestnictwo_w_konferencjach_AEROMART